Triển lãm cá nhân ở Umea


medium: Solo exhibition | November, 2009


1. Lời tựa:

Trong thời gian cư trú tại thành phố Umea, Thụy Điển theo chương trình của IASPIS, tôi đã trưng bày triển lãm cá nhân tại Verkligheten gallery. Triển lãm có hai không gian: không gian tầng 1 là sắp đặt và trưng bày tư liệu tác phẩm trước đây; không gian tầng 2 là tác phẩm sắp đặt mang tên “Shadow” – tác phẩm được làm và hoàn thành trong thời gian cư trú ở Umea.

Để có thêm những hình dung về triển lãm này bạn có thể đọc bài viết sau (đã được dịch từ trang báo của tờ tạp chí văn hóa Thụy Điển, Tidningen Kulturen).


2. Hình ảnh:

 


  NGUYEN THU HA.
Visual Artist
Contact number: +44 (0)77 8328 8332
Email: haart28@gmail.com