Kế thừa


medium: installation | June, 20091. Lời tựa:

“Chúng ta tự hào về truyền thống – kế thừa – tiếp nối”

Một câu nói đã quá quen thuộc như trở thành khẩu hiệu ở đất nước Việt Nam chúng tôi mà bạn có thể được nghe ở khắp nơi, trong những buổi chào cờ đầu tuần ở trường phổ thông…đến buổi lễ tốt nghiệp Đại học, trong những hội nghị và cả những dịp đại lễ…
Nếu có một lịch sử để tự hào và tôn vinh thì đó là vốn quý, là niềm kiêu hãnh, có thể là một quốc gia, dân tộc, dòng họ, một cơ quan, một gia đình hay với mỗi cá nhân….Niềm kiêu hãnh không của riêng ai!

Nhận diện….

Nhưng liệu chỉ với yếu tố bề dày truyền thống đã đủ sức mạnh để giúp mỗi cá nhân bên trong phát triển? Giữ vững truyền thống, nếu không cẩn thận sẽ trở thành gánh nặng, vì nó có thể làm mờ hoặc xóa nhòa tính cá nhân của mỗi cá thể trong xã hội ấy.

Còn “kế thừa & tiếp nối” truyền thống ấy ra sao thì thuộc về quyền và trách nhiệm của những người đang sống để tạo ra những giá trị mới. Những cái gì đã qua kể cả danh tiếng cũng chỉ như những món vật phẩm thiêng ở thời quá khứ không còn thuộc về ta trong thời hiện tại.
Trong ba yếu tố: truyền thống- kế thừa- tiếp nối, với tôi “kế thừa” như thế nào là khó khăn hơn cả. Chữ “kế thừa” này gợi tôi nhớ đến câu hỏi của một người bạn: “ nếu có người đưa vào tay bạn một con dao, bạn sẽ dùng nó để làm gì….?”

“Liệu có những gì là không thể thay đổi và những gì sẽ thay đổi, sự thay đổi đó ra sao?
Những nhận diện của tôi đang tiếp tục….
Những nhận diện đã tồn tại
Những cái mới…
Nhận diện là một quá trình….”

Trong cuộc đời ai cũng đều có những khoảng thời gian gắn bó với những địa điểm hay những cái tên gọi nào đó. Phố Yết Kiêu gắn bó với tôi trong 5 năm học tại Trường Đại học Mỹ Thuật nằm trên con phố này, trong hành trình đi tìm những chiếc chìa khóa mới để tự mở ra những nhận diện của mình.
Với những người muốn đi theo con đường Nghệ Thuật để tìm một môi trường cho sự phát triển ấy, nếu bạn đang sống ở Việt Nam thì Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam ở phố Yết Kiêu tại thủ đô Hà Nội cũng có thể là một trong số những lựa chọn cho điểm khởi đầu của bạn!

Nguyễn Thu Hà


2. Hình ảnh:

 


  NGUYEN THU HA.
Visual Artist
Contact number: +44 (0)77 8328 8332
Email: haart28@gmail.com