Yết Kiêu đây!!!


medium: interactive art | Nov, 20061. Lời tựa:

Họ tên : Nguyễn Thu Hà
Ngày sinh : 15/07/1982
Tôi là sinh viên năm cuối khoa Hội họa của trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội.
Trong suốt 5 năm học, tôi được làm việc với 3 chất liệu: sơn mài, sơn dầu và lụa.
Tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ có một công việc làm ổn định.

(Trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội nằm tại 42 phố Yết Kiêu, vì vậy mọi người quen gọi là Trường Yết Kiêu).


2. Sách điện tử:

Nhấn vào đây để xem. Máy tính của bạn cần cài Acrobat Reader.


  NGUYEN THU HA.
Visual Artist
Contact number: +44 (0)77 8328 8332
Email: haart28@gmail.com