Tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi cảm xúc và quá trình của việc khám phá không chỉ sự hòa hợp trong cuộc sống mà cả những mâu thuẫn ẩn giấu trong lớp vỏ an toàn. Với tôi, sự tiến bộ của nghệ thuật, văn hóa và hành trình nhận diện bản thân luôn cùng song hành. Qua những tác phẩm thử nghiệm của mình, tôi đi tìm lời giải đáp về tính căn bản bên trong những hệ thống niềm tin do chính chúng ta đặt ra.
 

I am irresistibly attracted by the feeling and process of exploring not only harmonies in life but also contradictions hidden in the safe. For me, advancement of art, culture and self-identity process are paralleled. My experimental art works are in search of these answers for self-examination about substance of our belief systems.


  NGUYEN THU HA.
Visual Artist
Contact number: +44 (0)77 8328 8332
Email: haart28@gmail.com